चिर वसंत तीर्थरूप आण्णा

चिर वसंत
तीर्थरूप आण्णा

आण्णा, यावेळी तुम्ही आजारी असल्याचं आणि दवाखान्यात नेल्याचं कळलं ना का कोणास ठाऊक पण काळजाचा ठोका चुकला होता… मध्येच भीती वाटायची काही विपरित तर नाही होणार?
२२ एप्रिल तुमचा वाढदिवस. त्यादिवशी लताताईंशी बोलले, एक सकारात्मक आशा निर्माण झालेली. सगळं नीट होणार.
आज ९ मे. मी म्हणणाऱ्या टेक्सासच्या उन्हाळ्याची सुरुवात झाली म्हणावं असं ऊन मागच्या आठवड्यापासून जाणवायला लागलेलं. पण आज मात्र सकाळपासूनच काळे कुट्ट ढग आणि अंधारून आलेलं.
स्वराला पाळणाघरात सोडून आले आणि काहीवेळाने पाऊस ओघळायला लागला… त्या पाझरणाऱ्या वातावरणासोबत उगाचंच भरून आल्याची तंद्री भंग करत आवाज झाला…
साकेतचा संदेश भ्रमणध्वनीवर झळकला तो बाहेरच्या कुंदपणात मूकपणे पडणारा पाऊस आत घेऊन…
.
~ सायली मोकाटे-जोग
मे २०१७

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s