वेड भरारीचं

सहावी – सातवीचं वय असावं माझं. एका रात्री मी ते स्पष्ट पाहिलं… आश्चर्य, उत्सुकता, भीती यानं दुसरा दिवस नुसता भरून गेला होता! ती एकच रात्र नाही तर त्यानंतर लगेच्याच आणखी एका रात्री मला ते पुन्हा दिसलं होतं… पहिल्यावेळी दिसलं होतं तसंच स्पष्ट आणि एखाद्या उत्कंठावर्धक मालिकेसारखं… पुढच्या अनेक रात्री मला ते पुनःपुन्हा दिसत राहिलं, अधिकाधिक सरस अनुभवत राहिलं. ‘काय आहे हे? स्वप्न? की सुप्त इच्छा? हे खरं आहे की नुसता भास?’ अनेक ज्ञात-अज्ञात प्रश्नांनी माझं मन भरून गेलेलं… दिसणाऱ्या गोष्टींचा पुरेसा कार्यकारणभाव लावावा इतकं माझं वय प्रगल्भ नव्हतं…

Continue reading “वेड भरारीचं”